Cuma - Κύμη
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

Μετά από δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) χρόνια. Μετά από πολλές ανταλλαγές επισκέψεων, συνεργασίες ομάδων εργασίαςκαι επιστημονικών φορέων, στο τέλος της χιλιετίας, έγινε πράξη η επίσημη "αδελφοποίηση" δυο Δήμων:
Του Δήμου της ελληνικής Κύμης από την Εύβοια και του Δήμου Bacoli από την Νάπολη της Ιταλίας, της ιταλικής Κύμης.
Πέρασαν είκοσι επτά (27) αιώνες !!!
Είκοσι επτά αιώνες ευρωπαϊκού πολιτισμού και παράδοσης.
Πρόκειται για μια "πράξη" που έχει την αναφορά της στον ελληνικό πολιτισμό, στην αρχαία Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό πολιτισμόμε αφορμή τον πρώτο αποικισμό στο δυτικό κόσμο.
Εκεί οι αρχαίοι έλληνες δημιούργησαν ένα είδος πολύμορφου πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος, την ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑστη ΔΥΣΗ, την ΚΟΥΜΑ.
Η διαθεσιμότητα μεγάλων και εύφορων εδαφών, η ύπαρξη εμπορικών οδών, οι οποίες συνέδεαν περιοχές που παρήγαγαν αγαθάμεγάλης αξίας, οι επαφές με ετερογενείς και ενδιαφέροντες πολιτισμούς, όλα αυτά και άλλα ακόμα συνέβαλαν στηνιστορική - πολιτιστική διαδρομή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στη συμβολή του πολιτισμού στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Η διάδοση μέσα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μιας ιστορικής και πολιτιστικής πραγματικότητας που φθάνει μέχριτις μέρες μας, αποτελεί γεγονός πολύπλευρης αξίας.
Η σύγχρονη Ελλάδα διαθέτει μια πολύτιμη παρακαταθήκη που λέγεται πολιτισμός και αυτή η παρακαταθήκη πρέπει να λάβειτην θέση της, να έχει την τιμή που της αξίζει. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των αξιών του.Η πρώτη έξοδος στη δύση αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία και την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικής και κοινωνικήςέκφρασης.
Η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ αποτελεί μια σημαντική αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό, στην Αρχαία Ελλάδα, την Ιταλίαμε τη δική της συνεισφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι των ευρωπαϊκών ιδεωδών, του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσουν αυτότο ντοκιμαντέρ σε μια ιστορική αναγωγή που εκπέμπει το μήνυμά της: για έναν πολιτισμό των πολιτισμών που έχει συνείδησητης σημασίας του Χρόνου, του Τόπου και του Λόγου.
Ιστορία και Πολιτισμός στην αυγή του 21ου αιώνα. Η πολιτιστική-ιστορική παρέμβαση στο 2.004, η παρουσίαση τηςιστορικής-πολιτιστικής διαδρομής ενός σημαντικού τμήματος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η αποδοχή και προβολή, σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς πανευρωπαϊκής σημασίας, η διατήρηση και διαφύλαξη αυτής της πολιτιστικήςκληρονομιάς: ένα μήνυμα ειρήνης και κοινωνικής συνοχής, ένα ευρωπαϊκό μήνυμα.
Ένα μήνυμα που συνδέει την παράδοση με την νεωτερικότητα και την νεωτερικότητα με την μετανεωτερικότητα.Ένα μήνυμα σύγχρονο που αφορά την κοινωνία της πληροφορίας και τον άνθρωπο της:

Η οικουμενικότητα του πολιτισμού.
"ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ"
"FOR A CULTURE OF CIVILIZATIONS"

Η καταξίωση και η συσσωρευμένη ιστορική γνώση που την θεωρούμε πολύτιμη και για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,οφείλει να έχει την δική της καταγραφή-αποτύπωση μέσα από ένα έργο σαν αυτό που προτείνεται. Αυτό το ντοκιμαντέραναγνωρίζει ρητά τον πολιτισμό ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και συνείδησης του πολίτη.Βελτιώνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πολιτιστικά δρώμενα.
Από τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον ελληνισμό γενικά, την ιστορία της κλασσικής Ελλάδας με τις αποικίες της, εμπνέεται,εμπλουτίζεται και καλλιεργείται το πολιτιστικό μέλλον της Ευρώπης. Προωθείται ο πολιτιστικός διάλογος και η αμοιβαίαγνώση του πολιτισμού και της ιστορίας των λαών της Ευρώπης.
Με τη συμπλήρωση 200ων χρόνων από τον θάνατο του Ρήγα Φεραίου, του μεγάλου οραματιστή της ενότητας των λαών,τα 2000 χρόνια του Χριστιανισμού, το 2004 με την χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων και Διεθνούς Εκεχειρίας, είναι μόνοελάχιστοι σταθμοί, μόνο λίγες αναφορές που μπορούμε να κάνουμε για τη κοινή πορεία του ελληνισμού, του ευρωπαϊκούπολιτισμού, αλλά και την αναγκαιότητα-επικαιρότητα για το προτεινόμενο έργο.
Είναι λοιπόν προαπαιτούμενο με όλα αυτά, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό, ένα διεθνές κλίμα στον πολιτισμόκαι την ιστορία. Δηλαδή η προστασία και η προβολή της ευρωπαϊκής κουλτούρας.
Ένα τέτοιο έργο γιατί:
Ο Χρόνος παραπέμπει στην Ιστορία, η Ιστορία στη μνήμη, η μνήμη στη γνώση. Η μετάβαση από το μύθο στη γνώση είναιένας διαρκής αγώνας για όλους τους πολιτισμούς και όλες τις εποχές. Οι χιλιετίες του ελληνισμού, η διαχρονικότητατου ελληνικού πολιτισμού είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα. Είναι όμως ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για τησχέση μας με την Ιστορία, δηλαδή και με το παρελθόν και με το μέλλον.
Ο τόπος διαμορφώνει τη σχέση μας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους. Ο τόπος μάς επιτρέπει να αντιληφθούμετόσο το τοπικό όσο και το παγκόσμιο. Να μεταβούμε από τον πολιτισμό της ελληνικής πόλης στον πολιτισμό της ιταλικήςπόλης, στον πολιτισμό των πόλεων της Ευρώπης.
Γιατί υπάρχει ο λόγος. Ο λόγος ως αιτία, ως αφήγηση, ως έμπνευση, ως διάλογος, ως πληροφορία είναι το ίδιο το σώματης πολιτιστικής δημιουργίας, το ίδιο το σώμα του πολιτισμού. Ο αρχαίος Λόγος ως γραφή ενσωματώνει τη μνήμη και τηδημιουργία.
Για μια άλλη σχέση του ευρωπαίου πολίτη με το πολιτιστικό γίγνεσθαι, για μια νέα εξοικείωση με τον πολιτισμό.
Η χρησιμότητα-ωφελιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ για τον σύγχρονο θεατή είναι τεράστια.
Διότι ο θεατής "βλέπει" από την οθόνη της τηλεόρασης και του κινηματογράφου την "ιστορική πορεία" του αρχαίου ελληνικούθαύματος στη Δύση. Δηλαδή προσεγγίζει με την ιστορία, με την πρώτη "έξοδο" προς την δύση της κλασσικής Ελλάδας πριν από 2.700 χρόνια, τον ρόλο και την ιδιαιτερότητα της πατρίδας μας στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.Ανατρέχει στις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και φθάνει στο σήμερα.
Μαζί με την ιστορική ενημέρωση θα έχει και την ψυχαγωγική ευφορία βλέποντας και μαθαίνοντας τον πολιτισμό του,που συνέβαλε με τις πρώτες αρχαίες ελληνικές αποικίες στη Δύση στην εξάπλωση του ελληνικού πνεύματος και των μεγάλωναρχαίων ελληνικών αξιών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Σε μια εποχή μεγάλης κρίσης όπως είναι η σημερινή, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ιστορικό-πολιτιστικώνντοκιμαντέρ που γνωρίζουν-επαναφέρουν και προβάλλουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικόκινηματογραφικό γεγονός που θα συμβάλλει στην εξάπλωση της ιστορικής γνώσης για τις ρίζες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Θα γίνει έτσι αντιληπτό ότι ο πολιτισμός και ο ελληνισμός δεν στηρίζεται επί ορισμένων εδαφών που οριοθετούνται από θάλασσες,αλλά είναι μια πολιτιστική και οικονομική δυναμική παρουσία, εντός θαλασσών που οριοθετούνται από στεριές.

Θα γίνει αντιληπτό ότι ο πολιτισμός είναι ΚΙΝΗΣΗ και ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΖΩΗΣ.
Ότι πολύ πριν την παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα, η παγκοσμιοποίηση στον τότε γνωστό κόσμο αποτελούσε γεγονόςαναμφισβήτητο και ήταν ελληνικό δημιούργημα, μέρος του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
Η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα θα συμβάλει στην ιστορική πορεία του ελληνισμού,αλλά και θα προβάλει το σημερινό ελληνισμό στις περιοχές που οι έλληνες ίδρυσαν την πρώτη ελληνική αποικία στη Δύση.
Αθήνα, Νοέμβρης 1999 - ΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΣ, ιστορικός


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13 Μάρτη 2004
"γεωτρόπιο"
'Aρθρο επτά (7) σελίδων από το έργο του συγγραφέα ΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ
KYMH - KOYMA * Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ*


KYMH

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης

BACOLI (Κύμη Ιταλίας)


Δήμος Κύμης - Comune di Kymi


cuma magazine


Κύμη, 17 Νοέμβρη 1982: Αδελφοποίηση της Κύμης με την Cuma


Bacoli - Κούμα, 23 - 26 Απρίλη 1983: Αδελφοποίηση της Cuma-Bacoli με την Κύμη


Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Ritorna alla pagina principale
Retour a la page principale
Hauptseite
Home

Συγγραφέας
Επικοινωνήστε με το συγγραφέα:
You need Greek fonts in order to read this site. Press here inorder to download the necessary fonts and instructions for your computer