Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ο παναγιότατος Στέπινατς, το Βατικανό και η δικτατορία των Ούστασι στην Κροατία 1941-1945
(Μάρκο Αουρέλιο Ριβέλλι)


L'ARCIVESCOVO DEL GENOCIDIO
Monsignor Stepinac, il Vaticano, e la dittatura ustascia in Croazia, 1941-1945
(Marco Aurelio Rivelli)


L'ARCHEVEQUE DU GENOCIDE
Monseigneur Stepinac et la dictature en Croatie, 1941-1945
(Marco Aurelio Rivelli)

Η μετάφραση του βιβλίου, από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα, έγινε από τη Φιλόλογο Margherita Salvato.
La traduzione del libro, dal italiano in greco, e' stata efettuata dal filologo Dot.ssa Margherita Salvato.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Ritorna alla pagina principale
Retour a la page principale
Hauptseite
Home

Συγγραφέας
Επικοινωνήστε με το συγγραφέα:
Webmaster
Webmaster: Angelo "Encelo" Theodorou
You need Greek fonts in order to read this site. Press here in order to download the necessary fonts and instructions for your computer